Välkommen till Anthesis!

Anthesis Sverige är ett konsultföretag med fokus på hållbarhet. Vi erbjuder tjänster inom energi och hållbara städer, resursekonomi samt projektutveckling och innovation.

Inom dessa områden erbjuder vi såväl strategisk rådgivning som affärsutveckling, analys och utredning, utvärdering samt forskning och utbildning. Våra medarbetare inom hållbar energi tillhör landets främsta experter och våra medarbetare inom miljöekonomi har en gedigen kompetens rörande olika typer av samhällsekonomiska analyser (t.ex. styrmedelsanalys, kostnadseffektivitetsanalys och samhällsekonomisk konsekvensanalys), ekonomisk värdering av ekosystemtjänster, framtagande av schablonvärden för miljökonsekvenser m.m. Vi har också kunskap och erfarenhet av social hållbarhet och innovationsupphandling.

Den svenska delen av Anthesis grundades som Enveco Miljöekonomi år 2004. Sedan september 2016 ingår vi i den globala organisationen Anthesis Group. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg men åtar oss uppdrag inom hela Sverige och internationellt.


Anthesis
/anˈ
θiːsɪs/
The flowering period of a plant, from the opening of the flower bud.


Anthesis Group är ett globalt konsultföretag vars kärnverksamhet är att erbjuda tjänster och lösningar inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Företagsnamnet är hämtat från det grekiska ordet ”anthesis”, som är det stadie i en växts livscykel när den är som mest produktiv. I dagsläget har Anthesis Group omkring 500 medarbetare och kontor i 16 olika länder. Den svenska delen av Anthesis Group är registrerat som Anthesis Enveco AB men i dagligt tal säger vi Anthesis Sverige.