Ekonomisk värdering av miljön

Vad är det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster,naturmiljöer och kulturmiljöer? Anthesis besvarar frågan genom etablerade metoder för miljövärdering. Genom vår forskning håller ...

Hållbara energisystem

Hållbara energisystem är en av grundförutsättningarna för en hållbar stad. Hållbara energisystem utgår från att skapa förutsättningar för ett lågt ...

Hållbara städer

Världen står inför enorma utmaningar såväl vad gäller klimat som andra frågor som tillgång till energi, vatten och andra resurser. ...

Styrmedelsanalys

Hur bör styrmedel utformas för att få så stor effekt som möjligt till lägsta kostnad? Hur påverkas olika aktörer av ...

Samhällsekonomisk konsekvanalys

Är det lönsamt för samhället att genomföra en åtgärd, ett projekt eller ett lagförslag? Vilka grupper kommer att påverkas, och ...

Analyser av hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att nå ekonomisk önskvärdhet, social önskvärdhet och ekologisk hållbarhet. Vi arbetar med multikriterieanalys, ett verktyg som ...

Kust och hav

Anthesis har genom åren byggt upp en omfattande kunskap och erfarenhet kring ekonomisk och social analys av miljöproblem i kust- ...

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de nyttor som människor får av naturen och dess ekologiska system. Ekosystemtjänstbegreppet går idag som en grön tråd ...

Välkommen till Anthesis!

Anthesis Sverige är ett växande företag som erbjuder tjänster inom miljöekonomi, resursekonomi, hållbara energisystem och hållbara städer. Inom dessa områden erbjuder vi såväl strategisk rådgivning som affärsutveckling, analys och utredning, utvärdering samt forskning och utbildning. Våra medarbetare inom hållbar energi tillhör landets främsta experter och våra medarbetare inom miljöekonomi har en gedigen kompetens rörande olika typer av samhällsekonomiska analyser (t.ex. styrmedelsanalys, kostnadseffektivitetsanalys och samhällsekonomisk konsekvensanalys), ekonomisk värdering av ekosystemtjänster, framtagande av schablonvärden för miljökonsekvenser m.m. Vi har också kunskap och erfarenhet av social hållbarhet och innovationsupphandling.

Den svenska delen av Anthesis grundades som Enveco Miljöekonomi år 2004. Sedan september 2016 ingår vi i den globala organisationen Anthesis Group. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg men åtar oss uppdrag inom hela Sverige och internationellt.


Anthesis
/anˈ
θiːsɪs/
The flowering period of a plant, from the opening of the flower bud.


Anthesis Group är ett globalt konsultföretag vars kärnverksamhet är att erbjuda tjänster och lösningar inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Företagsnamnet är hämtat från det grekiska ordet ”anthesis”, som är det stadie i en växts livscykel när den är som mest produktiv. I dagsläget har Anthesis Group omkring 500 medarbetare och kontor i 16 olika länder. Den svenska delen av Anthesis Group är registrerat som Anthesis Enveco AB men i dagligt tal säger vi Anthesis Sverige.