Nyheter

Välkommen till Envecos eftermiddagsseminarium i herrgårdsmiljö på Södermalm i Stockholm den 23 maj!

Inlagd 18 april, 2013 | Kategorier: Nyheter |

Hur sätter man pris på naturen i praktiken? Ekologisk kompensation, ekonomisk värdering och marknader som verktyg för bättre hushållning med ekosystemtjänster.

Här kan du läsa mer om programmet och inbjudna talare.