Nyheter

Presentation om ekosystemtjänstmarknader i Gdansk

Inlagd 11 oktober, 2013 | Kategorier: Nyheter |

Linus Hasselström deltog i slutkonferensen för projektet SUBMARINER – Sustainable Uses of Baltic Marine Resources – i Gdansk i oktober. Linus gav en presentation om vad som krävs för att ekosystemtjänstmarknader ska kunna utnyttjas för att stimulera åtgärder som t.ex. algskörd och blåmusselodlingar för att minska mängden näringsämnen i havet.

 

Läs mer om projektet här.

http://www.submariner-project.eu/