Nyheter

Enveco har lämnat remissvar på betänkande om ekosystemtjänster, SOU 2013:68

Inlagd 13 januari, 2014 | Kategorier: Nyheter |

“Vi vill först och främst betona att vi ser betänkandet som ett förtjänstfullt, välnyanserat och mycket viktigt bidrag till diskussionen hur ekosystemtjänstbegreppet kan bidra till en förbättrad hushållning av naturens resurser.”

Läs hela Envecos remissvar