Nyheter

Enveco önskar Glad Påsk med ny rapport om värdet av svenska vatten!

Inlagd 16 april, 2014 | Kategorier: Nyheter |

På uppdrag av Vattenmyndigheterna (Länsstyrelsen Västernorrland) har Enveco med hjälp av en värdeöverföringsstudie räknat på värdet av att uppnå god ekologisk status (och i möjlig mån även hög status) för så många av Sveriges vatten som möjligt. Resultatet ska kunna användas i Vattenmyndigheternas arbete med kartläggning och analys samt åtgärdsprogram.

Rapporten “Värdet av vattenkvalitetsförbättringar – en studie baserad på värdeöverföring” är den första i Envecos egna rapportserie (Enveco, 2014:1).

Trevlig läsning!