Nyheter

Slutfört projekt om marknader för ekosystemtjänster!

Inlagd 4 september, 2014 | Kategorier: Nyheter |

Vi har under de senaste åren lagt stor energi på att fördjupa oss i hur marknader för ekosystemtjänster kan bidra till att uppnå miljömål och vilka fallgropar som finns. I vårt senaste projekt, där vi jobbat tillsammans med Fores, EnviroEconomics Sweden, Inclusive Business Sweden och den vietnamesiska regeringen har vi fått ytterligare kunskap om marknadernas styrkor och svagheter. Kortfattat kan vi konstatera att olika marknadstyper är bra på olika saker. Vi har i projektet tagit fram ett verktyg som är till hjälp för att synliggöra de trade-offs som behöver göras innan man beslutar om vilken marknadstyp som är bäst lämpad för de problem man vill lösa.

Resultatet från detta arbete presenterades idag av Fores under World Water Week i Stockholm.