Nyheter

Vattenåret 2015!

Inlagd 16 september, 2014 | Kategorier: Nyheter |

Välkommen till Envecos förmiddagsseminarium på Torsgatan 26 i Stockholm tisdag den 30 september!

Inbjudna experter och beslutsfattare deltar i en diskussion om mervärden av åtgärder på vattenområdet!

Seminariet belyser bl.a. följande:

  • Vattenåret 2015 – Enveco ger en kort genomlysning av kopplingen mellan det svenska åtgärdsarbetet och övergripande europeiska strategier för biodiversitet, blå tillväxt m.m.
  • Vad behöver beslutsfattarna veta för att fatta hållbara beslut för våra vatten?
  • Att hållbart nyttja havets ekosystemtjänster för tillväxt – vad innebär sådan blå tillväxt för svensk del? Vad är det samhällsekonomiska värdet av åtgärder på vattenområdet?
  • Åtgärdsprogram för sjöar, åar, kust och hav sjösätts 2015 – en investering, men hur mycket får det kosta? Enveco presenterar en möjlig analysmodell för Sverige.
  • Lokal samverkan kring havsmiljöfrågor. Vilka behöver samverka och hur?

Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig här!