Nyheter

Ny guide för värdering av ekosystemtjänster!

Inlagd 8 september, 2015 | Kategorier: Nyheter |

Enveco har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en guide för värdering av ekosystemtjänster. Oavsett om syftet med en värdering är att på ett djupgående sätt (t.ex.monetärt) bestämma storleken på ett projekts påverkan på ekosystemtjänster, eller att identifiera vilka ekosystemtjänster som finns på en viss plats, är guiden ett användbart redskap.

Guiden bygger på en steg-för-steg metod som även illustreras med exempel tagna från värderingar i olika svenska sammanhang.

Naturvårdsverkets förhoppning är att guiden kommer underlätta och inspirera fler att börja värdera ekosystemtjänster.