Nyheter

Ny medarbetare!

Inlagd 14 oktober, 2015 | Kategorier: Nyheter |

Enveco välkomnar Jenny Wallström som ny medarbetare på vårt kontor i Skärholmen! Jenny har en fil kand. examen (2015) i miljövetenskap från Södertörns högskola och skrev sin kandidatuppsats för Enveco. Uppsatsen syftade till att undersöka hur allmänheten påverkas av algblomningar och hur ökad algblomning kan tänkas påverka Gotlands turistnäring i framtiden.

I höst arbetar Jenny på Enveco med att sammanställa och analysera statistik över kommunala planer inom forskningsprogrammet SPEAK för att förbättra kommunernas miljöbedömningar.