Nyheter

NY RAPPORT. Minskat matavfall – miljönytta och kostnadsbesparingar.

Inlagd 25 november, 2015 | Kategorier: Nyheter |

I Sverige slängs omkring 150 kg mat per person varje år. Hälften av detta är onödigt matavfall, så kallat matsvinn, som hade kunnat ätas om det hade hanterats på annat sätt. Enveco Miljöekonomi har på uppdrag av Naturvårdsverket beräknat nyttan av att minska matavfallet med 20 procent i hela livsmedelskedjan. Lyckas vi uppnå en sådan minskning kan vi spara 10-14 miljarder kronor varje år. Det största matsvinnet uppstår i hushållen, men studien visar att man med små medel kan nå stora miljöeffekter och besparingar.

Matsvinnet är ett globalt problem, både för miljön och ekonomin. Det uppskattas att mellan 30 % -50 % av all mat som produceras slängs. Sedan 2013 verkar Naturvårdsverket tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket på regeringens uppdrag för minskat matsvinn. Som ett led i det arbetet har ett etappmål om att matavfallet ska minska med 20 % fram till 2020 satts upp. I den aktuella studien som Enveco Miljöekonomi gjort beräknas den totala samhällsekonomiska nyttan av en sådan minskning av matavfallet. Samtliga led i livsmedelskedjan utom primärproduktionen är inkluderade. Nyttan består dels av kostnadsbesparingar för företag och hushåll, och dels av en minskad miljöbelastning. Nytt för denna studie är bland annat att det flytande matavfall som uppstår i hushållen, exempelvis kaffe eller mjölk som slängs i vasken, har inkluderats i beräkningarna.

Studien konstaterar att hushållen står för den absolut största delen av matavfallet, omkring 70 procent.

– Men det innebär också att hushållen med relativt små medel kan uppnå minskningsmålet. Om varje hushåll slänger drygt ett hekto mat mindre varje dag är vi framme, säger Linus Hasselström, projektledare på Enveco.

Om alla led i livsmedelskedjan lyckas uppnå en minskning av matavfallet med 20 procent blir de positiva effekterna på miljön och klimatet stora.

– Uppnår vi minskningen av matavfallet med 20 procent ger detta lika stor klimateffekt som hela det svenska inrikesflyget” säger Erik Wallentin, konsult på Enveco.

Rapporten i sin helhet återfinns på Naturvårdsverkets hemsida. Pressreleasen i sin helhet kan du läsa här.

 

Kontaktpersoner:

Linus Hasselström, linus@enveco.se, 0704-98 78 20

Erik Wallentin, erik@enveco.se, 0736-80 24 36