Nyheter

Enveco hjälper företag med hållbarhetsrapportering inom GRI4!

Inlagd 9 februari, 2016 | Kategorier: Nyheter |

Från 2017 kommer EU att ställa nya krav på hållbarhetsrapportering. I förslaget för hur det nya EU-direktivet ska införlivas i svensk lagstiftning (Ds 2014:45) hänvisas bl.a. till GRI som en internationell standard för hållbarhetsredovisning som idag används av ett flertal svenska företag.

Grönska som mikroklimat, estetiskt värde, trivsel, skydd, biologisk mångfald. Hjorthagen.

Foto: Kristina Laitinen/Enveco.

Enveco erbjuder anpassat stöd till företags hållbarhetsrapportering inom GRI4. Oavsett om ett företag befinner sig i planeringsfasen inför sin första hållbarhetsredovisning, eller om redovisning inom GRI redan tidigare har gjorts, kan vi hjälpa till med förberedelser, intressentdialog, bedömning av lämplig omfattning, insamling av data och rapportering. Dessutom kan vi hjälpa till att utveckla hållbarhetsrapporter genom att belysa och lyfta fram de samhällsekonomiska värden som skapas av företag. Läs mer om vårt erbjudande här.

Kontaktperson: Mats Ivarsson (mats@enveco.se).