Nyheter

Ny metod för integrering av ekosystemtjänster i havsplaneringen!

Inlagd 7 september, 2016 | Kategorier: Nyheter |

Enveco leder just nu ett projekt som syftar till att utveckla en metod för integrering av ekosystemtjänster i havsplaneringen. Projektet som finansieras av Nordiska ministerrådet löper under 2016 och utförs i samarbete mellan Finlands miljöcentral (SYKE) och Vista Analyse AS i Norge.

Marina resurser och ekosystemtjänster utgör avgörande faktorer för välbefinnandet och utvecklingen av samhället. I Norden har alla länder långa kuststräckor och stora delar av befolkningen lever nära havet med stark koppling till det marina och maritima. Emellertid medför många av de havsanknutna aktiviteterna betydande miljöbelastningar och gör ofta anspråk på samma fysiska utrymme eller resurs. Havsplanering är därför ett viktigt instrument för att balansera motstående intressen och att säkerställa att nyttjandet av havet sker inom ekologiskt hållbara gränser. De nordiska länderna har många och långa gemensamma gränser vilket också ställer krav på samarbete och gemensamma utgångspunkter för analysen av miljöproblem, aktiviteter och planering.

I projektet undersöks om ekosystemtjänstanalys kan utgöra en sådan gemensam metodmässig utgångspunkt och plattform för de nordiska ländernas havsplanering. Metoden är avsedd att ge stöd åt avvägningar mellan olika intressen och för att säkerställa att utvecklingen i våra havsområden sker på ett hållbart sätt.

Projektet kommer att publiceras i Nordiska ministerrådets rapportserie i inledningen av 2017.

För mer information kontakta Mats Ivarsson som är projektledare (mats@enveco.se).