Nyheter

Anthesis Enveco skattar värdet av Stockholms sjöar och vattendrag till miljardbelopp!

Inlagd 21 februari, 2017 | Kategorier: Nyheter |

Anthesis Enveco har på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholms stad genomfört projektet Värdering av vattenförekomster i Stockholm. Syftet med projektet har varit att ekonomiskt värdera Stockholms sjöar och vattendrag samt översiktligt jämföra värdet med kostnaden för åtgärder. De viktigaste slutsatserna från studien är:

Allmänheten i Stockholm är oroade för vattenkvaliteten i Stockholms sjöar och vattendrag och anser att det till viss del är deras ansvar som medborgare att verka för att skydda vattenmiljön. De flesta tycker inte att miljöproblemen i Stockholms vatten överdrivs och vattenkvaliteten anses vara viktig delvis för fiske, men framförallt för strandbad.

Det totala ekonomiska värdet av att uppnå god vattenstatus i Stockholms alla sjöar och vattendrag skattas till 2,5 – 2,8 miljarder kronor och de vattenförekomster som värderas allra högst är Årstaviken, Riddarfjärden, Brunnsviken och Trekanten.

Kostnaden för åtgärder som leder till god vattenstatus i alla Stockholms sjöar och vattendrag kan grovt uppskattas till totalt ca 1 miljard kronor. Eftersom nyttorna överstiger kostnaderna finns starka indikationer på att en sådan satsning kommer att vara samhällsekonomiskt lönsam.

Läs rapporten i sin helhet här.