Nyheter

Anthesis Enveco välkomnar Ingemar Jönsson som gästprofessor under 2017-2018 med inriktning på ekosystemtjänster

Inlagd 10 maj, 2017 | Kategorier: Nyheter |

Ingemar Jönsson 2Ingemar Jönsson är professor i ekologi vid Högskolan Kristianstad och har nyligen lett ett forskningsprojekt (ECOSIMP) om kommunernas intresse och förutsättningar att använda ekosystemtjänstbegreppet i planering och beslutsfattande. Han vill nu bredda sin kompetens inom miljöbedömning och ekosystemtjänstvärdering och har genom mobilitetsanslag från Vinnova fått möjlighet att inleda samarbete med Anthesis Enveco. Under 2017-2018 kommer han att vistas på Anthesis Enveco under sammanlagt 3 månader med syfte att utveckla gemensamma projekt inom ekosystemtjänstområdet. “Med erfarenheterna från ECOSIMP-projektet och den kommunala problematiken i färskt minne ska det bli fantastiskt roligt att få tränga djupare in i frågor kring miljöbedömning och värdering tillsammans med Anthesis Enveco”, säger Ingemar.