Nyheter

Ny studie för Nordiska ministerrådet!

Inlagd 18 september, 2017 | Kategorier: Nyheter |

Ekosystemtjänster i fysisk havsplanering

Anthesis Enveco har på uppdrag av Nordiska ministerrådet och i samarbete med Menon Economics i Norge och SYKE i Finland koordinerat en studie vars syfte är att beskriva ochIMG_2589 kommunicera ett förslag till ett nytt verktyg för utvärdering av ekosystemtjänster i fysisk planering till havs i de nordiska länderna. Verktyget bygger på en stegvis metod för hur ekosystemtjänster kan inkluderas i havsplaneringsprocessen genom att man tillför ökad kunskap inom de tre hållbarhetsdimensionerna, ekonomi, ekologi och sociala aspekter. Denna enkla och transparenta metod är också avsedd att användas i samverkan med olika intressenter och intressentgrupper, för att öka medvetenhet, förståelse och acceptans, samt till att bidra med underlag till lösningar vid eventuella konflikter kring användningen av de marina resurserna. Ladda ner slutrapporten här.