Nyheter

Vattenkraftens miljöfrågor – vi utbildar i kostnadsnyttoanalys!

Inlagd 13 oktober, 2017 | Kategorier: Nyheter |

Forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten, inom vilket Anthesis Enveco har lett projektet “Framtagande av relevant och användaranpassad samhällsekonomisk modell för miljöåtgärder för kraft och liv i vatten” (FRAM-kliv), håller utbildningar för de som arbetar med vattenkraftens miljöfrågor på företag och myndigheter. En utbildning handlar om samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av miljöförbättringar i utbyggda älvar och hölls i Stockholm den 10 oktober. Läs mer på Energiforsks hemsida. Ytterligare ett utbildningstillfälle hålls i Göteborg den 25 oktober. Anmäl dig här!