Nyheter

Energieffektiviseringens mervärden!

Inlagd 16 november, 2017 | Kategorier: Nyheter |

Frukostseminarium den 24 november!

De senaste åren har allt större fokus riktats på energieffektiviseringens mervärden. Energieffektivisering ger minskade växthusgasutsläpp, tryggare energiförsörjning, lägre levnadskostnader, bättre hälsa och välmående, ökad industriell produktivitet, minskade lokala luftföroreningar. I ett av de projekt som finansierats av Energimyndigheten har en modell tagits fram som synliggör energieffektiviseringens mervärden. Agneta Persson, som är vår expert inom hållbara energisystem och hållbara städer, var med och tog fram modellen och presenterar arbetet vid ett frukostseminarium som arrangeras av EnergiRådgivarna i samarbete med WSP.

Läs mer här om hur du anmäler dig.