Nyheter

Nytt projekt: Cirkulär hantering av förorenade massor!

Inlagd 22 november, 2017 | Kategorier: Nyheter |

Jordmassor – avfall eller resurs?

21 november startade projektet Cirkulär hantering av förorenade massor. I Sverige läggs ca 2 miljoner ton jordmassor varje år på deponier på grund av att de klassas som förorenade. Skulle dessa jordmassor kunna återanvändas i större utsträckning? Projektet syftar till att ta fram en mer tillförlitlig metod att klassa jordmassor för att bättre bedöma vilken typ av behandling och återanvändning som kan vara lämplig för jordmassorna. Samtidigt ska oacceptabla miljö- och hälsorisker inte uppstå. I projektet studerar vi också de samhällsekonomiska nyttor som kan uppstå till följd av en ökad återanvändning och hur samhället kan styra i riktning mot en ökad återanvändning.

Projektutförare är Anthesis Enveco, Chalmers tekniska högskola, NCC, Renova och RGS Nordic. Finansiär av projektet är Energimyndigheten. På bilden från startmötet finns (från vänster) Lars Rosén (Chalmers), Petra Brinkhoff (NCC), Jenny Norrman (Chalmers), Jonny Bergman (RGS Nordic), Rita Garcao (NCC), Tore Söderqvist (Anthesis Enveco), Nanna Bergendahl (Renova) och Henrik Nordzell (Anthesis Enveco).