Nyheter

Nytt projekt: Samhällsekonomisk analys av goda ljudmiljöer!

Inlagd 1 december, 2017 | Kategorier: Nyheter |

Som ett led i en myndighetsgemensam strategi för goda ljudmiljöer har Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Boverket, Trafikverket och Folkhälsomyndigheten identifierat ett behov av att synliggöra samhällsekonomiska vinster med goda ljudmiljöer. Goda ljudmiljöer inkluderar att effekterna av buller såväl utomhus som inomhus hålls på en låg nivå. Anthesis Enveco genomför under hösten 2017 uppdraget där viktiga delmoment handlar om att få en helhetsförståelse för bullerproblemet, att identifiera samhällsekonomiska nyttor av att goda ljudmiljöer uppnås och att belysa vad som kan vara lämpliga åtgärder och styrmedel.