Nyheter

Välkommen Stefan!

Inlagd 9 mars, 2018 | Kategorier: Nyheter |

Stefan Johansson är nyanställd som analytiker inom hållbar energi och hållbara städer

Stefan är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med en examen inom Miljöledning, Materialteknik och Industriell Ekologi. Under 2018 kommer han att avlägga teknologie doktorsexamen om hur man på ett transparent och trovärdigt sätt kan skapa klimatpositiva stadsdelar. Stefan har mångårig erfarenhet av att arbeta med klimatfrågan på en lokal nivå, främst inom städer, stadsdelar, projekt och program.