Nyheter

Slutseminarium för SPEAK-programmet!

Inlagd 15 mars, 2018 | Kategorier: Nyheter |

Miljöbedömning för hållbar utveckling

Mer ekosystemtjänstanalyser och andra förslag för att stärka miljöbedömning som ett verkningsfullt verktyg i planeringen för hållbar utveckling har tagits fram av forskningsprogrammet SPEAK (Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge). 14 mars var det slutseminarium på Naturvårdsverket för SPEAK, där ca 40 deltagare bland annat diskuterade förslag som tagits fram inom programmet. Från Anthesis Enveco har Tore Söderqvist och Jenny Wallström medverkat i forskningen och på bilden syns forskarna Berit Balfors, Sara Khoshkar och Christina Hörnberg presentera SPEAK-programmets vision om en bra miljöbedömningspraktik.

Läs slutrapporten här: http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6800/978-91-620-6810-3/

Läs mer om SPEAK här: http://www.speakproject.se