Nyheter

Granskning av samhällsekonomiska analyser!

Inlagd 23 mars, 2018 | Kategorier: Nyheter |

De senaste åren har vi på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört ett flertal granskningar av samhällsekonomiska analyser med syfte att bidra till ökad kvalitet. Vår senaste granskning gjordes av Henrik Scharin och handlar om Jordbruksverkets utvärdering av vallersättningen och kompensationsstödet. Granskningen visar att utvärderingen håller hög kvalitet men väcker frågan om den valda analysmetoden förmår besvara de mest relevanta frågorna. Läs granskningen här.