Nyheter

Ny rapport om den svenska koldioxidskatten!

Inlagd 29 mars, 2018 | Kategorier: Nyheter |

Vi har under vintern, som underkonsult till Borg & Co, skrivit en rapport om den svenska koldioxidskatten för det japanska forskningsinstitutet Institute of Energy Economics, Japan (IIEJ). Syftet med rapporten var att beskriva hur införandet av skatten gick till samt hur den utvecklats över åren. Några viktiga slutsatser:

-Införandet av skatten förenklades genom att det var en del av en stor skattereform och att industrin fram till 2018 betalade en lägre nivå.

-Det fanns en acceptans bland allmänheten för att införa klimatinriktade styrmedel.

-Skatten infördes på en låg nivå och ökade gradvis så att hushåll och företag hade tid att anpassa sig.

Rapporten har författats av Anthesis Envecos Henrik Scharin och Jenny Wallström och finns att läsa i sin helhet här.