Nyheter

Bekämpning av almsjuka på Gotland – socioekonomiska konsekvenser?

Inlagd 12 juni, 2018 | Kategorier: Nyheter |

Anthesis Enveco har på uppdrag av Naturvårdsverket under perioden januari-maj 2018 genomfört en utvärdering av socioekonomiska konsekvenser av det EU finansierade projektet LifeELMIAS (2013-2018). Inom projektet LifeELMIAS har kartläggning av almsjukans spridning skett och bekämpningsinsatser genomförts för att rädda Gotlands almar, framförallt i skyddade områden. Syftet med uppdraget var att förbättra den generella kunskapen om vilka socioekonomiska konsekvenser ett Life-naturprojekt kan medföra samt att öka förståelsen för hur olika grupper har påverkats av projektet, både direkt och indirekt.

Under uppdraget genomfördes en enkätstudie och ett mindre antal intervjuer med deltagare i projektet. Projektet genererade ca 13 000 arbetsdagar, varav ungefär 400 var enklare arbeten som inte krävde utbildning eller tidigare erfarenhet. Ungefär 13 procent av de anställda kom från tidigare arbetslöshet. Dessutom har inom projektet ca 14 000 arbetstimmar utförts av anlitade entreprenörer och konsulter. Av enkäten framgick att deltagarna kompetensutvecklats och att projektet haft en positiv effekt på lokalt företagande samt den biologiska mångfalden på Gotland. Hela rapporten finns att läsa här.