Nyheter

Göteborgarna vill betala 1,5 miljarder kronor för renare vatten!

Inlagd 4 september, 2018 | Kategorier: Nyheter |

Anthesis Enveco har på uppdrag av Göteborgs stad genomfört en studie av allmänhetens betalningsvilja för god vattenkvalitet i kommunens vatten. Några viktiga slutsatser är att:

– Kommuninvånarnas stora intresse och engagemang för vattenmiljön bekräftas bl.a. av att 86 procent av respondenterna i enkätundersökningen svarar att det är viktigt att badvattenkvaliteten är god vid Göteborgs vattenförekomster och mer än hälften av respondenterna att de är oroade för vattenkvaliteten

– Drygt hälften av respondenterna är villiga att betala för att få god vattenkvalitet. De viktigaste skälen till att vilja betala är att respondenterna anser att framtida generationer ska få njuta av resultatet som åtgärderna leder till, att man själv bor i området och därför skulle påverkas positivt samt att andra människor i nuvarande generation ska få njuta av resultatet.

– Den genomsnittliga betalningsviljan för att uppnå god vattenstatus skattas till 50 – 58 kr/hushåll och månad och den vattenförekomst som värderas överlägset högst är Göta älv.

– Den totala betalningsviljan skattas till ca 1,3–1,6 miljarder kronor, vilket kan tolkas som en kvantifiering av den ekonomiska nyttan för boende i Göteborgs stad av en förbättring av vattenkvaliteten från – i de flesta fall – måttlig vattenstatus till god i de vattenförekomster som ingår i studien.

Total betalningsvilja för att uppnå god vattenstatus, uppdelat per vattenförekomst.