Nyheter

Agneta Persson vald till eceee President

Inlagd 28 september, 2018 | Kategorier: Nyheter |

The European Council for an Energy Efficient Economy (eceee) är en organisation som främjar internationellt erfarenhetsutbyte om energieffektivisering genom uppbyggnad och spridning av evidensbaserad forskning och fakta. eceee är en europeisk non-for profit-organisation som bildades år 1993. eceee’s huuvdsakliga spridningskanaler är deras stora konferenser eceee Summer Study och eceee Industrial Efficiency som anordnas vartannat år (Summer Study udda år och Industrial Efficiency jämna år). Agneta Persson valdes i september till ordförande för eceee. Övriga styrelsemedlemmar representerar europeiska energimyndigheter, forskningsorganisation och företag.