Nyheter

Varför skräpar vi ner?

Inlagd 9 november, 2018 | Kategorier: Nyheter |

Anthesis Enveco har, på uppdrag av Naturvårdsverket, genomfört en studie som syftar till att öka kunskapen om beteenden bakom nedskräpning av plast (läs rapporten här). Arbetet kommer att utgöra underlag för att föreslå styrmedel och åtgärder för att minska de negativa effekterna på marin miljö till följd av nedskräpning av plastavfall. Studien inkluderar en litteraturgenomgång, en enkätundersökning bland allmänheten, ett fokusgruppsmöte med ungdomar och intervjuer med aktörer.

Studien visar bland annat att människor i allmänhet inte har för avsikt att skräpa ned och att man är medveten om att det är dåligt för miljön. Sociala normer, bekvämlighet och otydligt ansvar är några av de faktorer som förklarar varför nedskräpning ändå sker. Såväl enkätundersökningen som fokusgruppen samt litteraturgenomgången visar att unga tenderar att skräpa ner mer än äldre och att män skräpar ner mer än kvinnor. Vanligast är att nedskräpning sker vid kultur- och sportevenemang. De vanligaste förklaringarna till att nedskräpning sker är att det inte finns några soptunnor i närheten, att skräpet blåser iväg eller att man tappar skräpet. Människor skräpar ned lika mycket oavsett om de känner till att det är förbjudet eller inte.