Nyheter

Årets ekonomipris

Inlagd 9 december, 2018 | Kategorier: Nyheter |

Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne har delats ut till William Nordhaus ”för att ha integrerat klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys” och Paul Romer ”för att ha integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys.”

Nordhaus publicerade år 1994 en klimatekonomimodell kallad DICE (Dynamic Integrated model of Climate and the Economy). Modellen är en utvidgning av Solows tillväxtmodell där han inkluderade effekterna av den globala uppvärmningen. Det lade grunden för de beräkningsmodeller som idag används i FN:s klimatpanels (IPCC) arbete. Modellen beaktar negativa externa effekter som uppkommer på grund av att enskilda företag och hushåll inte tar hänsyn till de kostnader deras koldioxidutsläpp orsakar. Den hjälper oss att styra marknadsekonomin mot utsläppsnivåer som avväger samhällsnytta mot kostnader och ger oss möjlighet att t.ex. bedöma nivån på en optimal koldioxidskatt utifrån olika parametrar (såsom koldioxidens effekt på temperaturen, hur länge kolet stannar i atmosfären och hur stora skador klimatförändringar orsakar).

Nordhaus (2018) visar hur man kan använda den senaste versionen av DICE för att simulera utfallet av olika klimatpolitiska scenarier. De underliggande datorprogrammen finns tillgängliga för nedladdning på hans hemsida (https://sites.google.com/site/williamdnordhaus/dice-rice).