Nyheter

Nytt forskningsprojekt om vattenskydd

Inlagd 13 december, 2018 | Kategorier: Nyheter |

Tillsammans med våra samarbetspartners på Chalmers Tekniska Högskola har vi tilldelats forskningsmedel från FORMAS för ett nytt forskningsprojekt som sträcker sig fram till 2021. Projektet kommer att handla om riskbaserad prioritering av vattenskydd som en del av ett hållbart samhällsbyggande, och går under arbetsnamnet WaterPlan.

Syftet med detta projekt är att ta fram underlag för att möjliggöra välgrundade prioriteringar av skydd av dricksvattenresurser i Sveriges framtida samhällsbyggande. Inom projektet kommer svenska yt- och grundvattenresurser att karakteriseras för att beskriva dess naturgivna förutsättningar samt de risker de är utsatta för, för att sedan beskriva vilka effekter vattenskyddsåtgärder kan innebära för samhället. Andra sätt vi människor utnyttjar vattenresurserna på utöver som dricksvatten kommer också att belysas, t.ex. bad och annan rekreation. Baserat på denna karakterisering kommer det ekonomiska värdet av att skydda dricksvattenresurser att undersökas. Detta görs dels genom att överföra resultat från studier i andra länder, och dels på genomförandet av nya så kallade värderingsstudier. Värderingsstudierna kommer att genomföras för svenska dricksvattenresurser och användas som grund för att beräkna det ekonomiska värdet av dessa, eftersom denna typ av underlag idag saknas.

Finansieringen för projektet som helhet uppgår till drygt 7 miljoner kronor över tre år. Från Anthesis sida är Linus Hasselström, Henrik Nordzell och Tore Söderqvist involverade i projektet.