Nyheter

Samhällsekonomiska analysers roll i miljömålsarbetet

Inlagd december 19, 2018 | Kategorier: Nyheter |

Anthesis har tagit fram en underlagsrapport till Naturvårdsverkets arbete med den fördjupade utvärderingen av miljömålen. Rapporten beskriver ett antal olika utmaningar vilka kan förklara varför det kan vara svårt att uppfylla vissa miljömål och hur samhällsekonomiska analyser kan adressera samt hantera dessa utmaningar. Läs rapporten i sin helhet här.