Nyheter

Ekodesigndirektivet som styrmedel för att minska mikroplast

Inlagd 1 februari, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Anthesis har på uppdrag av Naturvårdsverket utvärderat möjligheten att med ekodesigndirektivet som styrmedel minska utsläppen av mikroplast från hushållens tvättmaskiner, samt utrett vilka konsekvenser det skulle innebära för inblandade aktörer i termer av kostnader och nyttor. Arbetet har skett i ett tidigt skede av processen mot att införa ett ekodesignkrav på utsläpp av mikroplaster.

Rapporten finns nu publicerad på Naturvårdsverkets hemsida tillsammans med en nyhetstext om deras arbete i frågan. Från Anthesis har arbetet utförts av Åsa Soutukorva Swanberg, Henrik Nordzell och Linus Hasselström.