Nyheter

Julia undersöker nyttan av dricksvattenresurser

Inlagd 21 februari, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Julia studerar vid Sveriges Lantbruksuniversitet på agronomprogrammet med inriktning nationalekonomi. Under våren skriver hon sin masteruppsats hos Anthesis om prioritering av skydd av dricksvattenresurser där hon undersöker vilka ekosystemtjänster och abiotiska tjänster som svenska dricksvattenresurser tillhandahåller. Utifrån det ska hon beräkna kostnader och nyttor kopplat till anläggning av vattenskyddsområden.