Nyheter

Klimatplan Eskilstuna kommun

Inlagd 4 mars, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Eskilstuna kommun bedriver ett ambitiöst klimatarbete. Som en del av detta arbete ska kommunen nu ta fram en ny kommunal klimatplan som också ska vara en kommunal energiplan. I detta arbete har Eskilstuna kommun anlitat Anthesis som processtöd. Arbetsuppgifterna omfattar att stödja projektledare/projektsponsor i arbetet med att planera och driva projektet.

Uppdragets första del omfattade att göra en uppföljning av kommunens nuvarande klimatplan. Denna uppföljning har gjorts i samverkan med kommunledningskontoret och andra parter i kommunkoncernen. Uppföljningen har legat som grund för att som andra del i uppdraget ta fram en teoretisk grund för klimatplanen. Inför den teoretiska grunden gjordes även en omvärldsbetraktelse av ett urval andra regioners och kommuners klimatarbete.

Nästa steg är att göra en status av nuläget för att identifiera prioriterade områden och frågor. För att senare kunna följa upp och mäta de mål och åtgärder som kommer att beslutas är det nödvändigt att ta fram ett basscenario, ett nuläge.

I detta uppdrag arbetar Saga Ekelin och Hanna Westling.