Nyheter

Nytt uppdrag om energieffektivisering i offentlig sektor!

Inlagd 6 mars, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Anthesis har fått i uppdrag av Energieffektiviseringsföretagen – EEF – att utvärdera deras projekt EnOff (Energieffektivisering i offentlig sektor i Östra Mälardalen).

Det övergripande målet för projektet är att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige ska stärka sitt samarbete avseende energieffektivisering och ställa utmanande krav i upphandlingar och projekt. Förväntade effekter på lång sikt är att projektet tidigt involverar både beställare och leverantörer av energieffektivisering. En förbättrad dialog och ökad förståelse för varandras behov och möjligheter är en nyckel till att starta fler energieffektiviseringsprojekt. Detta är en del av lärandet där även teknik, upphandling och affärsmodeller ingår.

Anthesis uppgift är att belysa hur projektet genomförs och vad aktiviteterna leder till på kort och lång sikt, alltså deras resultat och effekter. I detta uppdrag kommer Saga Ekelin och Agneta Persson att arbeta.