Nyheter

Karin studerar bonus malus-systemet för bilar

Inlagd 20 mars, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Karin Vaghult, masterstudent på Södertörn, skriver sin uppsats i nationalekonomi hos oss under våren. Som ämne för uppsatsen har hon valt att studera Bonus Malus-systemet för personbilar i Sverige som togs i bruk 1 juli 2018.

– Då det ännu inte gått tillräckligt lång tid sedan systemet implementerades för att kunna studera effekterna på djupet har jag valt att dels titta på hur liknande system fungerat i andra länder och dels hur tidigare studier har funnit tendenser till potentiella utfall i Sverige, säger Karin. – För mig är det av intresse att dels undersöka om Bonus-delen är kostnadseffektiv, men också se hur utfallet blir fördelningsmässigt, med tanke på Sveriges demografiska karaktär. Området tilltalar mig eftersom det är i gränslandet mellan mina intressen för ekonomi, samhälle och hållbarhet, i mitt tillvägagångssätt för att studera detta styrmedel får jag arbeta med alla tre.