Nyheter

Kommunernas betydelse för energiomställningen

Inlagd 28 mars, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Energimyndigheten har genom nätverket BeBo bett Anthesis att i en förstudie undersöka hur kommunerna arbetar för att främja ett hållbart energisystem och vilka verktyg de använder i detta arbete.

För att ställa om till ett hållbart energisystem krävs väsentligt mer av både energieffektivisering och förnybar energi i alla samhällssektorer. Kommunerna har en nyckelroll i omställningen av energisystemet. I förstudien har en kartläggning genomförts för att analysera vilka verktyg kommuner har tillgång till i energiomställningsarbetet, hur de använder dessa verktyg och vilka hinder de ser. I förstudien har vi också identifierat goda exempel och föregångare när det gäller processer, energinyttor och affärsmodeller.

Representanter för tolv kommuner har intervjuats. Sammantaget bor ca 22 procent av Sveriges invånare i dessa tolv kommuner. Kommunurvalet utgör inte något statistiskt representativt underlag, men kan trots detta tjäna som en indikation på hur svenska kommuner arbetar med energifrågorna.

Baserat på kartläggningen av dessa kommuner har en analys gjorts för att bedöma om det finns skillnader i mönster mellan stora, mellanstora och små kommuner. Vi har även undersökt möjligheterna till kunskapsöverföring mellan olika kommuner.