Nyheter

Anders undersöker behovet och potentiella tekniker för storskalig energilagring av el i Norden

Inlagd 15 april, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Anders Schweitz läser magisterprogrammet i energisystem på Högskolan i Gävle, och skriver under senare delen av våren sin magisteruppsats på Anthesis. Anders har valt att skriva om energilagring som möjliggörare för en ökad andel förnybar el. Anders menar att det talas mycket om behovet av att kunna lagra el i framtiden och då är frågan vilka tekniker som är mest relevanta att använda sig av i de nordiska länderna, sett till teknik, ekonomi och miljöpåverkan. De tekniker han fokuserar på är lagring av komprimerad luft, pumpkraftverk, power-to-gas samt batterier.