Nyheter

Grillsäsongen är igång!

Inlagd 9 maj, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Årets tips är algburgare. En algburgare (eller närmare bestämt algerna) tar upp fosfor och kväve från havet när den växer, vilket minskar övergödningen. I ett forskningsprojekt tillsammans med KTH Royal Institute of Techonology, IVL och Tyréns undersöker vi möjligheterna att utöka den marina bioekonomin, med skörd av alger, musslor, ostron, vass och annan biomassa för tillverkning av mat, material och energi. Man kan skörda naturligt växande biomassa eller så kan man odla, som hamburgaren här. Förra årets skörd från odlingen i Kosterhavets nationalpark.