Nyheter

Solelslösningar i flerbostadshus på Gotland

Inlagd 4 juni, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Energimyndigheten har i sin färdplan Gotland föreslagit att Gotland ska bli en viktig pilot för ett hållbart energisystem. Ett av de åtgärdsområden som Energimyndigheten pekar ut i färdplanen är resurseffektiv bebyggelse. Inom åtgärdsområdet finns ett förslag på att genomföra ett demonstrationsprojekt för solelslösningar i flerbostadshus. I denna förstudie genomför Anthesis en kartläggning över behov, potential och intresse från fastighetsägare för att vidare genomföra ett teknikutvecklings- och demonstrationsprojekt.

Målet med förstudien är att skapa ett bättre kunskapsunderlag om möjligheterna att stärka matchningen mellan solenergiproduktion och elanvändning i flerbostadshus på Gotland, samt att öka andelen solel i det gotländska energisystemet.

De som arbetar med uppdraget är projektledare Agneta Persson samt Egil ÖfverholmSaga Ekelin och Hanna Westling.