Nyheter

Välkommen till idéworkshop för projektet Tre Skärgårdar!

Inlagd 12 juni, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Tre Skärgårdar är ett projekt som stimulerar till idéskapande och utreder utvecklingsmöjligheter i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo. Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten och drivs av Anthesis tillsammans med Coinnovate och Digital Riktning under perioden 2019-2020.Vi hoppas kunna engagera berörda myndigheter, organisationer, lokala näringsidkare och boende för att hitta lösningar på skärgårdens samhällsutmaningar. 

Temat för workshopen är tidigare goda erfarenheter, behov/utmaningar, idéer och aktörer. Kort sagt allt som är viktigt för att ge projektet en god start och inriktning.

Det första mötet äger rum den 25 juni kl 15:00 – 16:30

Save the date: Nästa möte planeras 27 augusti 14:00 – 16:30

Plats: Anthesis kontor, Barnhusgatan 4, Stockholm

Den preliminära agendan ser ut så här:
* Bakgrund, syfte
* Övning 1: Skärgårdens behov och utmaningar och vikten av innovation
* Övning 2: Idéer om smarta arbetssätt, viktiga aktörer och studier om innovation
* Avslutande reflektion
* Nästa steg. Vad händer nu?

Anmäl dig till workshopen genom att skicka ett mail till Saga.Ekelin@anthesisgroup.com

Läs gärna mer på hemsidan: www.treskargardar.com

Varmt välkommen!