Nyheter

EKOSPILL

Inlagd 1 oktober, 2019 | Kategorier: Nyheter |

I fredags var Henrik Nordzell från Anthesis närvarande på en heldag med seminarium och workshop om ekologisk minimitappning i torrfåror nedströms vattenkraftverk, som arrangerades av SLU och Umeå Universitet inom ramen för forskningsprojektet EKOSPILL. Under projektet som pågår 2018-2021 ska metoder tas fram för att beräkna det flöde som behövs för att uppnå ekologiska funktioner i torrfåror och uppfylla de miljökrav som ställs på vattenkraften, samt beräkna kostnad för dessa åtgärder. Många av diskussionerna under dagen tog avstamp från resultaten i KLIV-programmet, ett tidigare forskningsprojekt som både dagens arrangörer och Anthesis medverkade i och där Anthesis tog fram ett verktyg för samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av miljöåtgärder (https://www.energiforsk.se/program/kraft-och-liv-i-vatten/). Förhoppningsvis kommer detta och andra pågående projekt leda till att vi har ett bättre dataunderlag för användandet av verktyget.