Nyheter

Infra+Marint=Sant

Inlagd 11 oktober, 2019 | Kategorier: Nyheter |

I veckan deltog Julia Wahtra, från Anthesis, i workshopen Infra+Marint=Sant på Kristineberg Marine Research and Innovation Centre i Fiskebäckskil. Julia deltog för projektet Tre Skärgårdar som vi genomför på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Tillsammans tog deltagarna, som var från både privat och offentlig sektor, fram innovativa lösningar för framtidens hållbara infrastruktur. Fokus låg på multifunktionalitet och odlad betong. Dagarna gav mycket inspiration till delstudierna i Tre Skärgårdar!

Läs mer på projektets hemsida: https://treskargardar.com/2019/10/11/inframarintsant/

eller hos InfraSweden2030: https://www.infrasweden2030.se/inframarint/