Nyheter

Välkommen Martin Lindqvist

Inlagd 18 oktober, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Vi välkomnar Martin Lindqvist till Anthesis. Martin började hos oss den 14 oktober och arbetar som miljöekonomisk analytiker med bas på vårt Stockholmskontor.

Martin Lindqvist har en ekonomie magisterexamen i nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi och naturresurser från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Han har även en filosofie Licentiatexamen i nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi, som 2013 försvarades vid institutionen för ekonomi vid SLU i Uppsala.  Namnet på avhandlingsarbetet var ”Cost Effective Nutrient Abatement in the Baltic Sea – Analyzing impacts of Climate Change and technological development”.

Efter avslutad forskarutbildning har Martin arbetat på Vattenmyndigheten vid Länstyrelsen i Västmanland, Kemikalieinspektionen och Konkurrensverket. Han har även arbetat som utredare åt Ålands Landskapsregering.

Vi är glada att nu välkomna honom till Anthesis! Läs mer om Martin här.