Nyheter

Artikel om kommuners roll i omställningen till ett hållbart energisystem

Inlagd 6 november, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Under hösten 2018 skrev Hanna Westling sin masteruppsats om kommuners roll i omställningen till ett hållbart energisystem på Anthesis. Utifrån masteruppsatsen har Hanna samt hennes handledare Maria Andersson och examinator Louise Ödlund (fd Trygg) vid Linköping universitet skrivit artikeln “The role of the Swedish municipalities in the transition towards sustainable energy systems”. Maria och Louise presenterade arbetet vid konferensen ICEEE2019 i Edinburgh i augusti och artikeln har nu publicerats i WEENTECH Energy Proceedings Volume 5 Issue 2.

Artikeln finns att läsa här.