Nyheter

Vinster med sänkta temperaturer i fjärrvärmesystem

Inlagd 14 november, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Förstudien “Vinster med sänkta returtemperaturer i fjärrvärmesystem” har just levererats till BeBo – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Förstudien har Anthesis utfört i samarbete med WSP.

Höga returtemperaturer i en byggnads fjärrvärmesystem är en indikation på att byggnadens värmedistribution fungerar ineffektivt. För fjärrvärmeproducenten utgör höga returtemperaturer från kunderna både ett tekniskt och ekonomiskt problem eftersom energiproduktionsanläggningarna får sämre verkningsgrad om returvattnet är för varmt. I denna förstudie beskrivs vilka faktorer som har störst inverkan på returtemperaturen och vilka vinster som fastighetsägaren, fjärrvärmebolaget och samhället kan göra på att minska returtemperaturen. I rapportens bilagor finns också checklistor för fastighetsägare och driftpersonal som beskriver hur man går tillväga.

Rapporten finns att läsa under Publikationer samt på BeBo:s hemsida.