Nyheter

Färdiga delstudier inom Tre Skärgårdar

Inlagd 2 december, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Anthesis driver projektet Tre Skärgårdar, tillsammans med Digital Riktning och Coinnovate, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Inom projektet genomförs delstudier kring innovationer och samhällsutmaningar för en hållbar och levande skärgård.

Två delstudier har nu färdigställts och rapporterna finns att läsa på projektets hemsida. Dessa delstudier handlar om klimatanpassning respektive digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter. För ett kortare smakprov finns videomaterial som tagits fram tillsammans med Sara Bley. Detta går att hitta på projektets hemsida eller på YouTube.