Nyheter

Färdplan 2045 Bygg & anläggning

Inlagd 12 december, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Anthesis har anslutit sig till färdplansarbetet för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn.

“För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet. Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher nu tagit fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd.”

Fossilfritt Sverige

 

Byggföretagen ansvarar för implementeringen av färdplanen. I skrivande stund har över 100 företag, organisationer och kommuner anslutit till färdplansarbetet. Dessa finns listade här.