Nyheter

Agneta talar om IMD 24/1

Inlagd 8 januari, 2020 | Kategorier: Nyheter |

Den 24 januari anordnar EnergiNätverk Sverige en EnergiPuls om individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Från EUs energieffektiviseringsdirektiv kommer kravet att individuell mätning och debitering (IMD) för värme och varmvatten i lägenheter ska installeras om det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt. Boverket har utrett om IMD är kostnadseffektivt vid ett flertal tillfällen. Vid flera tillfällen har slutsatsen blivit att det inte är kostnadseffektivt i Sverige. Frågan är uppe igen inför uppdateringar till kommande byggregler.

Agneta Persson, VD på Anthesis, har genomfört flera analyser om IMD. Hon presenterar för- och nackdelar med IMD och hur resultatet av analysen blir olika beroende på vilket perspektiv man anlägger.

Anmälan sker på EnergiNätverk Sveriges hemsida senast den 21 januari.