Nyheter

Sweden Food Arena

Inlagd 9 januari, 2020 | Kategorier: Nyheter |

I december deltog Julia Wahtra i en workshop för klimatneutralitet inom livsmedelsbranschen till 2045. Workshopen anordnades av Sweden Food Arena.

Den 12 december samlade Arenan ett tjugotal personer från företag, myndigheter och organisationer från hela livsmedelskedjan för att diskutera hur livsmedelsbranschen blir klimatneutral till 2045. Underlaget kommer ligga till grund för Arenans agenda över det samlade forsknings- och innovationsbehovet i branschen, som presenteras före sommaren 2020.

Text och bild från Sweden Food Arena.