Nyheter

Hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen

Inlagd 20 januari, 2020 | Kategorier: Nyheter |

I början av 2019 fick BeBos förstudier och utredningar en ny organisation i form av ett konsortie bestående av Aktea Energy, Anthesis, Nitton Energi, ESAN Energikonsult och Borg&Co. Nyheten, publicerad i februari 2019, om detta finns att läsa här. Sedan dess har ett antal förstudier genomförts och i en nyligen publicerad förstudie har hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen undersökts.

Syftet med förstudien var att göra en kunskapssammanställning över relevanta svenska och internationella erfarenheter och forskningsprojekt om hur hyresgästers beteende påverkar energianvändningen i flerbostadshus och hur beteendet kan påverkas.

Anthesis har arbetat tillsammans med Borg & Co med förstudien som nu finns tillgänglig hos BeBo.